A magyar államháztartási rendszer kihívásai

Tantágyprogram:

2007/2008. tanév II. félév
(Jogász nappali képzés)
1. óra      2008. február 6.       Bevezetés, a költségvetések tervezésének típusai
2. óra      2008. február 13.     Az Európai Unió  költségvetése: 2007-2013, a magyar érdekérvényesítés
3. óra      2008. február 20.     Az EU regionális poltikája (Strukurális Alapok, Kohéziós Alap)
4. óra      2008. február 27.     Az Európai Unió túlzott deficit eljárása
5. óra      2008. március 5.      Adósságkezelési eljárások Magyarországon I. (PPP, közbeszerzés)
6. óra      2008. március 12.    Adósságkezelési eljárások Magyarországon II. (a helyi önkormányzatoknál)
7. óra      2008. március 19.    Új Magyarország Fejlesztési Terv
8. óra      2008. március 26.    A területi igazgatás új formái, (megye-régió-kistérség)
9. óra      2008. április 2.        A helyi adóztatás kérdései
10. óra    2008. április 16.      Zh 1.
11. óra    2008. április 23.      Zh 2.

Kötelező irodalom:

1.    Az Európai Unió gazdasága, Szerkesztette: Marján Attila, HVG Kiadói Rt., Budapest, 2005.

2.    ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv), 

3.    97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról

4.    1996 évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

Követelmény:

-    az órán elhangzottak teljes egészében, továbbá a kötelező irodalom.

dr. Borsa Dominika
PhD-hallgató

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Winter Seminar 2018- Media and Democracy 2018. február 26. 00:00 - 2018. március 2. 01:00
Rektori Fórum 2018. február 28. 14:00 - 15:00
Újra izzik a balkáni lőporos hordó? 2018. február 28. 17:15 - 18:15
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. március 2. 00:00 - 2018. március 3. 01:00