Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék - A tanszék tudományos tevékenysége

A tanszék tudományos tevékenysége:

A 2002-ben alakult tanszék mindenekelőtt az alkotmányjog, a közigazgatási jogtudomány, a pénzügyi jogtudomány és az államháztartási jog területén folytatja tudományos tevékenységét. Kutatási témáik többek között: a közigazgatás alkotmányossága, a közigazgatási autonómiák, a közigazgatási bíráskodás, a távközlési és hírközlési rendszerek, a pénzügyi piacok feletti felügyelet jogi aspektusai, a közszolgáltatások, a közfeladatok kiszervezése, valamint a közpénzügyek joga.

A tanszék mottója: Gyakorold, kutasd, oktasd! Mi, akik oktatjuk a közigazgatási és pénzügyi jogot, azt párhuzamosan kutatjuk, gyakoroltuk és gyakoroljuk is. A polgármesteri hivatal jegyzőjének szerteágazó hatásköre, az országos főhatóság, valamint a megyei kormányhivatal kormánytisztviselőjének döntési és törvényességi felügyeleti feladatai, a közigazgatási bíró ítélkező tevékenysége, az államtitkár irányító feladatai, az ügyvéd sajátos látásmódja, az alkotmánybírósági döntés előkészítőjének felelőssége olyan készségek, melyeket nem csak könyvből tanultunk, hanem gyakoroltunk, gyakorlunk.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.
Diplomaátadó ünnepély-DFK 2018. június 30. 10:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2018. július 4. 00:00 - 2018. július 7. 01:00