Tanszéki csoportok

A Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszéken belüli tanszéki csoportok kialakítása

A Széchenyi Istávn Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. §-a alapján, a Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezetőjének utasítása alapján 2013. szeptember 1. napján - a Tanszék szervezeti egységének és vezetési integritásának sérelme nélkül - két, szakmailag teljes mértékben önálló tanszéki csoport jött létre. Így a Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék keretében működik a Közigazgatási Jogi Csoport, valamint a Pénzügyi Jogi és Közmenedzsment Csoport.

A Közigazgatási Jogi Csoport személyi állományát Prof. Dr. Verebélyi Imre DSc., Prof. Dr. Patyi András Phd., Dr. Lapsánszky András PhD., Dr. Hulkó Gábor PhD., Dr. Csörgits Lajos PhD., dr. Gyurita Erzsébet Rita, dr. Hajasné dr. Borsa Dominika, dr. Kálmán János főállású oktatók; dr. Szalai Éva c. egyetemi docens, dr. Mudráné Láng Erzsébet c. egyetemi docens, valamint dr. Király Péter Bálint nappali ösztöndíjas doktorandusz hallgató alkotják.

A Pénzügyi Jogi és Közmenedzsment Csoport személyi állományát Dr. Bende-Szabó Gábor CSc., Dr. Pardavi László PhD. főállású oktatók, valamint dr. Király Péter Bálint nappali ösztöndíjas doktorandusz hallgató alkotják. A Pénzügyi Jogi és Közmenedzsment Csoport szakmai feladatainak összehangolására a Tanszék vezetője Dr. Pardavi László, PhD. egyetemi docens Urat jelölte ki.

Az egyes tanszéki csoportok tantárgyfelelősi körébe tartozó tantárgyak listája megtalálható az Oktatott tárgyak menüpont alatt.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Winter Seminar 2018- Media and Democracy 2018. február 26. 00:00 - 2018. március 2. 01:00
Rektori Fórum 2018. február 28. 14:00 - 15:00
Újra izzik a balkáni lőporos hordó? 2018. február 28. 17:15 - 18:15
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. március 2. 00:00 - 2018. március 3. 01:00