A közigazgatási jog elmélete

Közigazgatási jog (A közigazgatási jog elmélete)

2008/2009. tanév I. félév
[Tantárgyprogram a Jogász szak V. évf. részére]

Előadások helye, időpontja:

J4 terem, Csütörtök 14.40-16.10

Előadók:

Dr. Patyi András PhD tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Gyurita Rita egyetemi adjunktus
Dr. Hulkó Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Lapsánszky András adjunktus

 1. szeptember 11.: Az Európai Unió és a tagállami közigazgatás. A regionális politika. A fejlesztési tervezés és a Nemzeti Fejlesztési Terv I-II.

 2. szeptember 18.: Egyes közép-kelet-európai államok (Csehország, Szlovákia, Lengyelország) közigazgatási alapintézményei

 3. szeptember 25.: Az angol közigazgatás alapintézményei

 4. október 2.: A francia közigazgatás alapintézményei

 5. október 9.: A német közigazgatás alapintézményei

 6. október 16.: Államvizsga-felkészítő: A közigazgatás és a közigazgatási jog helye a jogrendszerben

 7. október 23.: Szünet.

 8. október 30.: Államvizsga-felkészítő: A közigazgatási feladatok és funkciók. A közigazgatás tevékenységi formái. Aktustan

 9. november 6.: Államvizsga-felkészítő: A közigazgatási szerv és szervezet, szervtípusok: államigazgatási szervek, helyi önkormányzatok, köztestületek, atipikus vegyes szervek

 10. november 13.: Államvizsga-felkészítő: Szankciótan. Szabálysértés. Fejezetek a Különös Részből

 11. november 20.: Államvizsga-felkészítő: A hatósági eljárás és eljárásjog; a hatósági ügy fogalma és az eljárási törvény hatályára vonatkozó szabályok rendszere. Az alkotmányosság követelménye és az eljárási alapelvek. A hatóságra (mint az eljárás résztvevőjére), az ügyfélre, valamint más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok

 12. november 27.: Államvizsga-felkészítő: A hatósági eljárás megindítása és az eljárási feltételek, azaz az eljárás tagozódása. A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megszüntetése, az eljárás felfüggesztése. A tényállás tisztázása és a bizonyítás. A hatóság döntései (a határozat és végzés); hatósági szerződés és az egyezség; a hatósági igazolvány és bizonyítvány; a döntések közlése

 13. december 4.: A hatósági ellenőrzés. Jogorvoslatok kérelemre (fellebbezés, méltányosság, újrafelvétel bírósági felülvizsgálat). Jogorvoslatok „ex officio” (módosítás, visszavonás; felügyeleti eljárás; AB határozat utáni eljárás). Kijavítás, kicserélés és kiegészítés. A jogerő és a végrehajtás alapjai

 14. december 11.: Beszámoló


Kötelező tananyag:

előadások anyaga

Számonkérés módja:

írásbeli beszámoló

Győr, 2008. szeptember 1.

                                                           Dr. Patyi András PhD s.k.
                                                     tanszékvezető egyetemi docens

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00