A közigazgatási jog elmélete

Közigazgatási jog (A közigazgatási jog elmélete)

2008/2009. tanév I. félév
[Tantárgyprogram a Jogász szak V. évf. részére]

Előadások helye, időpontja:

J4 terem, Csütörtök 14.40-16.10

Előadók:

Dr. Patyi András PhD tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Gyurita Rita egyetemi adjunktus
Dr. Hulkó Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Lapsánszky András adjunktus

 1. szeptember 11.: Az Európai Unió és a tagállami közigazgatás. A regionális politika. A fejlesztési tervezés és a Nemzeti Fejlesztési Terv I-II.

 2. szeptember 18.: Egyes közép-kelet-európai államok (Csehország, Szlovákia, Lengyelország) közigazgatási alapintézményei

 3. szeptember 25.: Az angol közigazgatás alapintézményei

 4. október 2.: A francia közigazgatás alapintézményei

 5. október 9.: A német közigazgatás alapintézményei

 6. október 16.: Államvizsga-felkészítő: A közigazgatás és a közigazgatási jog helye a jogrendszerben

 7. október 23.: Szünet.

 8. október 30.: Államvizsga-felkészítő: A közigazgatási feladatok és funkciók. A közigazgatás tevékenységi formái. Aktustan

 9. november 6.: Államvizsga-felkészítő: A közigazgatási szerv és szervezet, szervtípusok: államigazgatási szervek, helyi önkormányzatok, köztestületek, atipikus vegyes szervek

 10. november 13.: Államvizsga-felkészítő: Szankciótan. Szabálysértés. Fejezetek a Különös Részből

 11. november 20.: Államvizsga-felkészítő: A hatósági eljárás és eljárásjog; a hatósági ügy fogalma és az eljárási törvény hatályára vonatkozó szabályok rendszere. Az alkotmányosság követelménye és az eljárási alapelvek. A hatóságra (mint az eljárás résztvevőjére), az ügyfélre, valamint más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok

 12. november 27.: Államvizsga-felkészítő: A hatósági eljárás megindítása és az eljárási feltételek, azaz az eljárás tagozódása. A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megszüntetése, az eljárás felfüggesztése. A tényállás tisztázása és a bizonyítás. A hatóság döntései (a határozat és végzés); hatósági szerződés és az egyezség; a hatósági igazolvány és bizonyítvány; a döntések közlése

 13. december 4.: A hatósági ellenőrzés. Jogorvoslatok kérelemre (fellebbezés, méltányosság, újrafelvétel bírósági felülvizsgálat). Jogorvoslatok „ex officio” (módosítás, visszavonás; felügyeleti eljárás; AB határozat utáni eljárás). Kijavítás, kicserélés és kiegészítés. A jogerő és a végrehajtás alapjai

 14. december 11.: Beszámoló


Kötelező tananyag:

előadások anyaga

Számonkérés módja:

írásbeli beszámoló

Győr, 2008. szeptember 1.

                                                           Dr. Patyi András PhD s.k.
                                                     tanszékvezető egyetemi docens

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.