Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék kutatási projektje:

  • Fejezetek szakigazgatásaink köréből
  • Időtartam: 2013.
  • Témavezető: Dr. Lapsánszky András PhD, egyetemi docens;   +36/96 503 043,  lapsanszky@nmhh.hu

A Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék kiemelt kutatási területe volt 2013-ban a közigazgatási jog különös részét képező szakigazgatási területek rendszerezett feldolgozása. A kutatásban a Tanszék munkatársain kívül részt vett – a szegedi jogi kart kivéve – az összes magyarországi jogi kar közigazgatási jogi tanszéke, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is.

A szakigazgatások joga a közigazgatási jog rendkívül jelentős területe, amely a közigazgatási jog által szabályozott ágazatokat fedi le,  amely joganyag nagyon gyorsan változik. Ezért a kutatás nem a hatályos jogi szabályozás bemutatása volt – ellentétben a hazai tankönyvirodalommal -, hanem azt a célt tűzte ki, hogy az egyes szakigazgatási területek elméletét fogja össze, különös figyelmet fordítva az állami beavatkozás okainak feltárására és az európai modellek vizsgálatára.

A kutatás eredménye:  Fejezetek szakigazgatásaink köréből I-III. (szerk. Lapsánszky András).  Budapest:  Complex Kiadó, 2013. (I. köt.- 401 p., II.köt.-679 p., III.köt. -356 p.)   

 A három kötetes mű tankönyv és kézikönyv lett. E kötetek a gyakorlati jogalkalmazók számára nagy segítséget jelentenek,  és a közigazgatási jog különös részét országosan egységesebbé teszik, hiszen számos jogi karon és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tankönyvvé vált.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00