Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék kutatási projektje:

  • Fejezetek szakigazgatásaink köréből
  • Időtartam: 2013.
  • Témavezető: Dr. Lapsánszky András PhD, egyetemi docens;   +36/96 503 043,  lapsanszky@nmhh.hu

A Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék kiemelt kutatási területe volt 2013-ban a közigazgatási jog különös részét képező szakigazgatási területek rendszerezett feldolgozása. A kutatásban a Tanszék munkatársain kívül részt vett – a szegedi jogi kart kivéve – az összes magyarországi jogi kar közigazgatási jogi tanszéke, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is.

A szakigazgatások joga a közigazgatási jog rendkívül jelentős területe, amely a közigazgatási jog által szabályozott ágazatokat fedi le,  amely joganyag nagyon gyorsan változik. Ezért a kutatás nem a hatályos jogi szabályozás bemutatása volt – ellentétben a hazai tankönyvirodalommal -, hanem azt a célt tűzte ki, hogy az egyes szakigazgatási területek elméletét fogja össze, különös figyelmet fordítva az állami beavatkozás okainak feltárására és az európai modellek vizsgálatára.

A kutatás eredménye:  Fejezetek szakigazgatásaink köréből I-III. (szerk. Lapsánszky András).  Budapest:  Complex Kiadó, 2013. (I. köt.- 401 p., II.köt.-679 p., III.köt. -356 p.)   

 A három kötetes mű tankönyv és kézikönyv lett. E kötetek a gyakorlati jogalkalmazók számára nagy segítséget jelentenek,  és a közigazgatási jog különös részét országosan egységesebbé teszik, hiszen számos jogi karon és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tankönyvvé vált.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.