Adójog

Adójog

2008/2009. tanév I. félév

Előadók:

Dr. Bedics Krisztián
Dr. Borsa Dominika
Dr. Pardavi László

Előadások helye, időpontja:

A101, Hétfő 8.00-9.20.

 1. Adójog helye a jogrendszerben. Közbevételek, adók, támogatások Adórendszer, adópolitika, az adóztatás határai.

 2. Az adójog alapjai. Az adózás és adóeljárás.

 3. A fogyasztást terhelő adók I.

 4. A fogyasztást terhelő adók II.

 5. Jövedelemadók I.

 6. Jövedelemadók II.

 7. Vagyonadók és helyi adók.

 8. Céladók, EVA.

 9. Nemzetközi adójog.

 10. Vámjog.

 11. Jövedéki jog.

 12. Illetékjog.

Kötelező irodalom:

Simon István Pénzügyi jog II
  OSIRIS, Budapest 2007. (Tk. II.)
Pardavi László Vámjog 2008. (Internet)

Ajánlott irodalom:

Simon István: Pénzügyi jog I.
OSIRIS, Budapest 2007. (Tk. I.)

Követelmény:

- az előadások során közölt ismeretanyag,
- a félévi követelményekben közölt tételes joganyag ismerete.

Értékelés módja:

-vizsga (a tantárgyi követelményekben foglaltaknak megfelelően szóbeli vagy írásbeli vizsga, illetve megajánlott jegy alapján).
  
                                                                              dr. Pardavi László

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.