Adójog

Adójog

2008/2009. tanév I. félév

Előadók:

Dr. Bedics Krisztián
Dr. Borsa Dominika
Dr. Pardavi László

Előadások helye, időpontja:

A101, Hétfő 8.00-9.20.

 1. Adójog helye a jogrendszerben. Közbevételek, adók, támogatások Adórendszer, adópolitika, az adóztatás határai.

 2. Az adójog alapjai. Az adózás és adóeljárás.

 3. A fogyasztást terhelő adók I.

 4. A fogyasztást terhelő adók II.

 5. Jövedelemadók I.

 6. Jövedelemadók II.

 7. Vagyonadók és helyi adók.

 8. Céladók, EVA.

 9. Nemzetközi adójog.

 10. Vámjog.

 11. Jövedéki jog.

 12. Illetékjog.

Kötelező irodalom:

Simon István Pénzügyi jog II
  OSIRIS, Budapest 2007. (Tk. II.)
Pardavi László Vámjog 2008. (Internet)

Ajánlott irodalom:

Simon István: Pénzügyi jog I.
OSIRIS, Budapest 2007. (Tk. I.)

Követelmény:

- az előadások során közölt ismeretanyag,
- a félévi követelményekben közölt tételes joganyag ismerete.

Értékelés módja:

-vizsga (a tantárgyi követelményekben foglaltaknak megfelelően szóbeli vagy írásbeli vizsga, illetve megajánlott jegy alapján).
  
                                                                              dr. Pardavi László

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00