Közigazgatási jog 0.

Közigazgatási Jog 0.

2008/2009. tanév I. félév

 

Előadás helye, időpontja:

csütörtök, 14.40 – 16.10, J1 terem

Előadók:        

Dr. Patyi András PhD. tanszékvezető egyetemi docens,

Prof. Dr. Verebélyi Imre egyetemi tanár, az MTA doktora

Dr. Varga Zs. András PhD, egyetemi docens

 1. szeptember 4.: Regisztrációs hét.

 2. szeptember 11.: A közigazgatás meghatározásához szükséges alkotmányos ismeretek.

 3. szeptember 18.: A közigazgatás fogalma és annak elemei.

 4. szeptember 25.: A közigazgatás mint működés, normativitás és szervezet, a közigazgatás alkotmányos meghatározottsága.

 5. október 2.: A közigazgatás helye az állami szervek rendszerében; A közigazgatás kontrollja.

 6. október 9.: Közigazgatási feladatok és funkciók.

 7. október 16.: A közigazgatás tevékenységi formái I.

 8. október 23. nemzeti ünnep, oktatási szünet.

 9. október 30.: A közigazgatás tevékenységi formái II.

 10. november 6.: A közigazgatás tevékenységi formái III.

 11. november 13.: A közigazgatási működés központi fogalma, az aktus (alapfogalmak).

 12. november 20.: Aktusfajták és típusok.

 13. november 27.: Jogi kötöttség és mérlegelés.

 14. december 4.: A jogviszonyok szerepe a közigazgatás működésében.

 15. december 11.: Aláírás, konzultáció.

---------------------------------------

Kötelező tananyag:

1.) Előadások anyaga

2.) Patyi András – Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog, egyetemi jegyzet, 2008, Mandamus Publishing, Budapest, második és javított kiadás!! [megjelenik 2008. október 1.]

Vizsga:

szóbeli

Egyéb:

A tanszék a tantárgyból a következő félévben (2008/09. tanév II. félévében) vizsgakurzust nem fog meghirdetni, ezért a vizsgaidőszakon belül a vizsgakövetelmények teljesítésének sikertelensége esetében a tantárgy 2009/10. tanév őszi félévében vehető fel ismét.   

Győr, 2008. szeptember 3.

Dr. Patyi András PhD

tanszékvezető egyetemi docens

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00