Közigazgatási jog 1.

2007/2008. tanév II. félév

Tantárgyfelelős:

Prof. Dr. Verebélyi Imre egyetemi tanár, Dr. Patyi András tanszékvezető egyetemi docens,

Előadás helye:

Előadás időpontja: csütörtök 9.40 – 11.10-ig.

 1. 2008. január 31.: Regisztrációs hét. Tantárgy, tananyag és vizsgakövetelmények ismertetése.
 2. 2008. február 7.: A közigazgatási jog fogalma és szabályozási területei 
 3. 2008. február 14.: Közigazgatási jogi normatan
 4. 2008. február 21.: A közigazgatási szerv, szervezet és szervezetrendszer meghatározása és keretei. A közigazgatási szervek és intézmények általános jellemzői, típusai. 
 5. 2008. február 28.: A központi államigazgatási szervek. (Minisztériumok, autonóm államigazgatási szervek)
 6. 2008. március 6.: A központi államigazgatási szervek (Kormányhivatalok, központi hivatalok és más központi szervek) 
 7. 2008. március 13.: A közigazgatási hivatalok és más területi államigazgatási szervek. 
 8. 2008. március 20.: A helyi önkormányzatok I.
 9. 2008. március 27.: A helyi önkormányzatok II. 
 10. 2008. április 3.: A helyi önkormányzatok III.
 11. 2008. április 10.: A helyi önkormányzatok IV. 
 12. 2008. április 17.: A köztestületek és a közintézetek
 13. 2008. április 24.: A közigazgatás személyzete 
 14. 2008. április 27.: A közigazgatás személyzete

Kötelező tananyag:

 1. Dr. Patyi András – Dr. Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog jegyzet, amelynek kiadása folyamatban van, megjelenés várható időpontja: 2008. március 10!
 2. Alkotmány II., VII., IX. és X. fejezet
 3. a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
 4. a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény
 5. a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1-14. §
 6. a Kormány kabinetjeiről szóló 1068/2006. (VII. 13.) Korm. határozat
 7. a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 31-34. §, 37-38. §, 40-43. §, 47-51. §
 8. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 374-380., 392-400. §
 9. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 33-43.§
 10. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
 11. a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 1-18. §
 12. a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 13. köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény I. fejezet, II. fejezet, III. fejezet 23-25. §-ai, IV. fejezet és V. fejezet
 14. Ptk. 57-65. §

Ajánlott irodalom:

Madarász Tibor: A magyar államigazgatási jog alapjai, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, (1989.) 1995.

Ajánlott jogszabályok:

 1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 1994. évi LXIV. törvény
 2. a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI.törvény 1-14. §
 3. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 79-84. §, 102-107. §

Vizsga:

szóbeli

Győr, 2008. január 28.

      Dr. Patyi András PhD.

             tanszékvezető

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.