Közigazgatási jog 1.

2007/2008. tanév II. félév

Tantárgyfelelős:

Prof. Dr. Verebélyi Imre egyetemi tanár, Dr. Patyi András tanszékvezető egyetemi docens,

Előadás helye:

Előadás időpontja: csütörtök 9.40 – 11.10-ig.

 1. 2008. január 31.: Regisztrációs hét. Tantárgy, tananyag és vizsgakövetelmények ismertetése.
 2. 2008. február 7.: A közigazgatási jog fogalma és szabályozási területei 
 3. 2008. február 14.: Közigazgatási jogi normatan
 4. 2008. február 21.: A közigazgatási szerv, szervezet és szervezetrendszer meghatározása és keretei. A közigazgatási szervek és intézmények általános jellemzői, típusai. 
 5. 2008. február 28.: A központi államigazgatási szervek. (Minisztériumok, autonóm államigazgatási szervek)
 6. 2008. március 6.: A központi államigazgatási szervek (Kormányhivatalok, központi hivatalok és más központi szervek) 
 7. 2008. március 13.: A közigazgatási hivatalok és más területi államigazgatási szervek. 
 8. 2008. március 20.: A helyi önkormányzatok I.
 9. 2008. március 27.: A helyi önkormányzatok II. 
 10. 2008. április 3.: A helyi önkormányzatok III.
 11. 2008. április 10.: A helyi önkormányzatok IV. 
 12. 2008. április 17.: A köztestületek és a közintézetek
 13. 2008. április 24.: A közigazgatás személyzete 
 14. 2008. április 27.: A közigazgatás személyzete

Kötelező tananyag:

 1. Dr. Patyi András – Dr. Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog jegyzet, amelynek kiadása folyamatban van, megjelenés várható időpontja: 2008. március 10!
 2. Alkotmány II., VII., IX. és X. fejezet
 3. a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
 4. a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény
 5. a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1-14. §
 6. a Kormány kabinetjeiről szóló 1068/2006. (VII. 13.) Korm. határozat
 7. a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 31-34. §, 37-38. §, 40-43. §, 47-51. §
 8. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 374-380., 392-400. §
 9. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 33-43.§
 10. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
 11. a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 1-18. §
 12. a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 13. köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény I. fejezet, II. fejezet, III. fejezet 23-25. §-ai, IV. fejezet és V. fejezet
 14. Ptk. 57-65. §

Ajánlott irodalom:

Madarász Tibor: A magyar államigazgatási jog alapjai, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, (1989.) 1995.

Ajánlott jogszabályok:

 1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 1994. évi LXIV. törvény
 2. a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI.törvény 1-14. §
 3. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 79-84. §, 102-107. §

Vizsga:

szóbeli

Győr, 2008. január 28.

      Dr. Patyi András PhD.

             tanszékvezető

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00