Közigazgatási jog 2.

Közigazgatási jog 2. (Hatósági eljárásjog)

2008/2009. tanév I félév

Eladások időpontja:

minden héten csütörtök:                        9.40 – 11.10 (3-4. óra)

minden páratlan csütörtökön:             13.00 – 14.30 (7-8. óra) 

Előadók:         

Prof. Dr. Verebélyi Imre egyetemi tanár

Dr. Patyi András tszv., egyetemi docens

 1. szeptember 4. (beiratkozási hét)

 2. szeptember 11. (délelőtt): A hatósági tevékenység a közigazgatási tevékenységfajták között; hatósági jogalkalmazás.

 3. szeptember 11. (délután): A hatósági tevékenység irányítása; A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma.

 4. szeptember 18.: A hatósági eljárásjog kodifikációja; A hatósági ügy (a törvény hatálya).

 5. szeptember 25. (délelőtt): Elsődlegesség – másodlagosság – szubszidiaritás.

 6. szeptember 25. (délután): Az alkotmányosság követelménye és az eljárási alapelvek.

 7. október 2.: A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések [a joghatóság, a hatáskör (hatósági jogkör), az illetékesség, mindezek vizsgálata – áttétel, összeütközés].

 8. október 9. (délelőtt): A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések [az eljárási kényszer, az ügyintézési határidő, a hatóság hallgatása, eljárás az illetékességi területen kívül, jogsegély, kizárás].

 9. október 9. (délután): Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok (azaz képviselet, határidő számítás, igazolási kérelem, iratokba való betekintés; idézés, értesítés).

 10. október 16.: Az eljárás megindítása, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megszüntetése, az eljárás felfüggesztése.

 11. október 23.: nemzeti ünnep.

 12. október 30.: A tényállás tisztázása és a bizonyítás (azaz a tényállás tisztázása, az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanú és hatósági tanú, a szemle, a szakértő, a tolmács, a tárgyalás és a hatósági közmeghallgatás, és a bizonyítékok ismertetése az ügyféllel, jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés.

 13. november 6. (délelőtt): A hatóság döntései: határozat, hatósági szerződés, végzés.

 14. november 6. (délután): A semmisség és a jogorvoslati rendszer alapjai.

 15. november 13.: Jogorvoslatok kérelemre I.: a fellebbvitel és a méltányosság, újrafelvétel.

 16. november 20. (délelőtt): Jogorvoslatok kérelemre II.: bírósági felülvizsgálat és a közigazgatási per.

 17. november 20. (délután): Jogorvoslatok „ex officio”: módosítás, visszavonás; felügyeleti eljárás, AB határozat utáni eljárás.

 18. november 27.: A jogerő és a végrehajthatóság.

 19. december 4. (délelőtt): A végrehajtási eljárás alapjai.

 20. december 4. (délután): A végrehajtási eljárás lényeges szabályai.

 21. december 10.: Az elektronikus ügyintézés alapjai.

--------------------------

Kötelező tananyag:

1.) Baraczkáné – Gyurita – Lapsánszky – Mudráné – Patyi – Varga Zs. (szerkesztette: Patyi András) Közigazgatási jog II. (Közigazgatási hatósági eljárásjog), Dialóg-Campus Kiadó, Budapest, 2007. [eredeti kiadás vagy változatlan utánnyomás]

2.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított - 2004. évi CXL. törvény; A Polgári perrendtartásról szóló – többször módosított – 1952. évi III. törvény XX. Fejezete.

3. Az előadásokon elhangzottak és az ott esetlegesen megjelölt további szakirodalom

A vizsga és a számonkérés:

A vizsgára bocsáthatóság feltétele egy zárthelyi dolgozat sikeres megírása.

A vizsga írásbeli beugróval kombinált szóbeli vizsga.

Győr, 2008. szeptember 8.

Dr. Patyi András s. k.

egyetemi docens, tanszékvezető


Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.