Közigazgatási jog 2.

Közigazgatási jog 2. (Hatósági eljárásjog)

2008/2009. tanév I félév

Eladások időpontja:

minden héten csütörtök:                        9.40 – 11.10 (3-4. óra)

minden páratlan csütörtökön:             13.00 – 14.30 (7-8. óra) 

Előadók:         

Prof. Dr. Verebélyi Imre egyetemi tanár

Dr. Patyi András tszv., egyetemi docens

 1. szeptember 4. (beiratkozási hét)

 2. szeptember 11. (délelőtt): A hatósági tevékenység a közigazgatási tevékenységfajták között; hatósági jogalkalmazás.

 3. szeptember 11. (délután): A hatósági tevékenység irányítása; A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma.

 4. szeptember 18.: A hatósági eljárásjog kodifikációja; A hatósági ügy (a törvény hatálya).

 5. szeptember 25. (délelőtt): Elsődlegesség – másodlagosság – szubszidiaritás.

 6. szeptember 25. (délután): Az alkotmányosság követelménye és az eljárási alapelvek.

 7. október 2.: A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések [a joghatóság, a hatáskör (hatósági jogkör), az illetékesség, mindezek vizsgálata – áttétel, összeütközés].

 8. október 9. (délelőtt): A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések [az eljárási kényszer, az ügyintézési határidő, a hatóság hallgatása, eljárás az illetékességi területen kívül, jogsegély, kizárás].

 9. október 9. (délután): Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok (azaz képviselet, határidő számítás, igazolási kérelem, iratokba való betekintés; idézés, értesítés).

 10. október 16.: Az eljárás megindítása, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megszüntetése, az eljárás felfüggesztése.

 11. október 23.: nemzeti ünnep.

 12. október 30.: A tényállás tisztázása és a bizonyítás (azaz a tényállás tisztázása, az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanú és hatósági tanú, a szemle, a szakértő, a tolmács, a tárgyalás és a hatósági közmeghallgatás, és a bizonyítékok ismertetése az ügyféllel, jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés.

 13. november 6. (délelőtt): A hatóság döntései: határozat, hatósági szerződés, végzés.

 14. november 6. (délután): A semmisség és a jogorvoslati rendszer alapjai.

 15. november 13.: Jogorvoslatok kérelemre I.: a fellebbvitel és a méltányosság, újrafelvétel.

 16. november 20. (délelőtt): Jogorvoslatok kérelemre II.: bírósági felülvizsgálat és a közigazgatási per.

 17. november 20. (délután): Jogorvoslatok „ex officio”: módosítás, visszavonás; felügyeleti eljárás, AB határozat utáni eljárás.

 18. november 27.: A jogerő és a végrehajthatóság.

 19. december 4. (délelőtt): A végrehajtási eljárás alapjai.

 20. december 4. (délután): A végrehajtási eljárás lényeges szabályai.

 21. december 10.: Az elektronikus ügyintézés alapjai.

--------------------------

Kötelező tananyag:

1.) Baraczkáné – Gyurita – Lapsánszky – Mudráné – Patyi – Varga Zs. (szerkesztette: Patyi András) Közigazgatási jog II. (Közigazgatási hatósági eljárásjog), Dialóg-Campus Kiadó, Budapest, 2007. [eredeti kiadás vagy változatlan utánnyomás]

2.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló – módosított - 2004. évi CXL. törvény; A Polgári perrendtartásról szóló – többször módosított – 1952. évi III. törvény XX. Fejezete.

3. Az előadásokon elhangzottak és az ott esetlegesen megjelölt további szakirodalom

A vizsga és a számonkérés:

A vizsgára bocsáthatóság feltétele egy zárthelyi dolgozat sikeres megírása.

A vizsga írásbeli beugróval kombinált szóbeli vizsga.

Győr, 2008. szeptember 8.

Dr. Patyi András s. k.

egyetemi docens, tanszékvezető


Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00