Közigazgatási jog II.

Közigazgatási jog II. (Hatósági eljárásjog)

2008/2009. tanév I. (őszi) félév.

A képzés célja:

a közigazgatási hatósági eljárások alapjainak készség szintű elsajátítása.

Előtanulmányi feltétel:

Közigazgatási jog I.

Számonkérés módja:

szóbeli vizsga melyen az vehet részt, aki a zárthelyi dolgozatokat (a 44. és a 48. héten) sikeresen megírta és ezt a szemináriumvezetője igazolta.

Előadások helye, időpontja:

J1 terem,Kedd 15.30-17.00

Előadók:

Dr. Varga Zs. András egyetemi docens
Dr. Gyurita Rita egyetemi adjunktus

 1. szeptember 2. (beiratkozási hét)

 2. szeptember 9.:A hatósági eljárás és eljárásjog; a hatósági ügy fogalma és az eljárási törvény hatályára vonatkozó szabályok rendszere.

 3. szeptember 16.: Az alkotmányosság követelménye és az eljárási alapelvek.

 4. szeptember 23.: A hatóságra (mint az eljárás résztvevőjére) vonatkozó általános rendelkezések [a joghatóság, a hatáskör (hatósági jogkör), az illetékesség, mindezek vizsgálata – áttétel, összeütközés, az eljárási kényszer, az ügyintézési határidő, a hatóság hallgatása, eljárás az illetékességi területen kívül, jogsegély, kizárás].

 5. szeptember 30.: Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok (azaz képviselet, határidő számítás, igazolási kérelem, iratokba való betekintés; idézés, értesítés).

 6. október 7.: A hatósági eljárás megindítása és az eljárási feltételek azaz az eljárás tagozódása; az eljárás megindítása, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megszüntetése, az eljárás felfüggesztése.

 7. október 14.: A tényállás tisztázása és a bizonyítás (azaz a tényállás tisztázása, az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanú és hatósági tanú, a szemle, a szakértő, a tolmács, a tárgyalás és a hatósági közmeghallgatás, és a bizonyítékok ismertetése az ügyféllel, jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés.

 8. október 21.: A hatóság döntései (a határozat és végzés).

 9. október 28.: A döntések semmissége.

 10. november 4.: A hatósági szerződés és az egyezség; a hatósági igazolvány és bizonyítvány; és a döntések közlése. A hatósági ellenőrzés.

 11. november 11.: Jogorvoslatok kérelemre: fellebbvitel, méltányosság, újrafelvétel.

 12. november 18.: Bírósági felülvizsgálat és a közigazgatási per.

 13. november 25.: Jogorvoslatok „ex officio”: módosítás, visszavonás; felügyeleti eljárás, AB határozat utáni eljárás, (kijavítás kicserélés is).

 14. december 2.: A jogerő és a végrehajtás alapjai.

Kötelező tananyag:

- Baraczkáné – Gyurita – Lapsánszky – Mudráné – Patyi – Varga Zs. (szerkesztette: Patyi András) Közigazgatási jog II. (Közigazgatási hatósági eljárásjog), Dialóg-Campus Kiadó, Budapest, 2006.
- a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) mindenkori hatályos szövege

Győr, 2008. június 26.

                                                                                        Dr. Varga Zs. András s. k.
                                                                                             egyetemi docens

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00