Közigazgatási jog II.

Közigazgatási jog II. (Hatósági eljárásjog)

2008/2009. tanév I. (őszi) félév.

A képzés célja:

a közigazgatási hatósági eljárások alapjainak készség szintű elsajátítása.

Előtanulmányi feltétel:

Közigazgatási jog I.

Számonkérés módja:

szóbeli vizsga melyen az vehet részt, aki a zárthelyi dolgozatokat (a 44. és a 48. héten) sikeresen megírta és ezt a szemináriumvezetője igazolta.

Előadások helye, időpontja:

J1 terem,Kedd 15.30-17.00

Előadók:

Dr. Varga Zs. András egyetemi docens
Dr. Gyurita Rita egyetemi adjunktus

 1. szeptember 2. (beiratkozási hét)

 2. szeptember 9.:A hatósági eljárás és eljárásjog; a hatósági ügy fogalma és az eljárási törvény hatályára vonatkozó szabályok rendszere.

 3. szeptember 16.: Az alkotmányosság követelménye és az eljárási alapelvek.

 4. szeptember 23.: A hatóságra (mint az eljárás résztvevőjére) vonatkozó általános rendelkezések [a joghatóság, a hatáskör (hatósági jogkör), az illetékesség, mindezek vizsgálata – áttétel, összeütközés, az eljárási kényszer, az ügyintézési határidő, a hatóság hallgatása, eljárás az illetékességi területen kívül, jogsegély, kizárás].

 5. szeptember 30.: Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok (azaz képviselet, határidő számítás, igazolási kérelem, iratokba való betekintés; idézés, értesítés).

 6. október 7.: A hatósági eljárás megindítása és az eljárási feltételek azaz az eljárás tagozódása; az eljárás megindítása, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megszüntetése, az eljárás felfüggesztése.

 7. október 14.: A tényállás tisztázása és a bizonyítás (azaz a tényállás tisztázása, az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanú és hatósági tanú, a szemle, a szakértő, a tolmács, a tárgyalás és a hatósági közmeghallgatás, és a bizonyítékok ismertetése az ügyféllel, jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés.

 8. október 21.: A hatóság döntései (a határozat és végzés).

 9. október 28.: A döntések semmissége.

 10. november 4.: A hatósági szerződés és az egyezség; a hatósági igazolvány és bizonyítvány; és a döntések közlése. A hatósági ellenőrzés.

 11. november 11.: Jogorvoslatok kérelemre: fellebbvitel, méltányosság, újrafelvétel.

 12. november 18.: Bírósági felülvizsgálat és a közigazgatási per.

 13. november 25.: Jogorvoslatok „ex officio”: módosítás, visszavonás; felügyeleti eljárás, AB határozat utáni eljárás, (kijavítás kicserélés is).

 14. december 2.: A jogerő és a végrehajtás alapjai.

Kötelező tananyag:

- Baraczkáné – Gyurita – Lapsánszky – Mudráné – Patyi – Varga Zs. (szerkesztette: Patyi András) Közigazgatási jog II. (Közigazgatási hatósági eljárásjog), Dialóg-Campus Kiadó, Budapest, 2006.
- a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) mindenkori hatályos szövege

Győr, 2008. június 26.

                                                                                        Dr. Varga Zs. András s. k.
                                                                                             egyetemi docens

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.