Közigazgatási jog (Közszolgálati szak)

Közigazgatási jog
2008/2009. tanév I. félév

Előadások helye:  A203
Előadások időpontja: kedd, 08.00-09.40

Tananyag-terv (heti bontásban):

 • 2008. szeptember 2. (beiratkozási hét)

 • 2008. szeptember 9.: A közigazgatás meghatározásához szükséges alkotmányos ismeretek. Hatalommegosztás, az állam- és kormányforma.

 • 2008. szeptember 16.: A közigazgatás fogalma és alkotmányos meghatározottsága.

 • 2008. szeptember 23.: A közigazgatás helye az állami szervek rendszerében. A közigazgatás külső kontrollja. A közigazgatás bírói kontrollja

 • 2008. szeptember 30.: A közigazgatási jog a jogrendszerben (fogalma és szabályozási területei).

 • 2008. október 7.: A közigazgatási jog általános jellemzői: A közigazgatási jogi norma; szabályozási módok a közigazgatási jogi szankció

 • 2008. október 14.: Közigazgatási feladatok és funkciók

 • 2008. október 21.: A közigazgatás tevékenységi formái I. (Alapfogalmak)

 • 2008. október 28. A közigazgatás tevékenységi formái II. (irányítás–vezetés–felügyelet–ellenőrzés)

 • 2008. november 4.: A közigazgatás tevékenységi formái III. (hatósági tevékenység).

 • 2008. november 11.: A hatósági eljárás főbb intézményei.

 • 2008. november 18.: A központi államigazgatási szervek.

 • 2008. november 25.: A közigazgatási hivatalok és más területi államigazgatási szervek. A köztestületek.

 • 2008. december 2.: A köztisztviselők jogállása I. (a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya; A közszolgálati jogviszony fogalma, keletkezése és megszűnése).

 • 2008. december 9.: A köztisztviselők jogállása II.  (A köztisztviselők jogai és kötelezettségei; A köztisztviselők felelőssége; A közszolgálati jogvita).

Kötelező tananyag:

1.) Előadások anyaga
2.) Patyi András – Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog, egyetemi jegyzet, Mandamus Publishing, Budapest, 2008, (második és javított kiadás!!!) kijelölt részei.

Vizsga:

írásbeli

Győr, 2008. szeptember 1.


Dr. Patyi András PhD s.k.
tanszékvezető egyetemi docens

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00