Közigazgatási jog (Közszolgálati szak)

Közigazgatási jog
2008/2009. tanév I. félév

Előadások helye:  A203
Előadások időpontja: kedd, 08.00-09.40

Tananyag-terv (heti bontásban):

 • 2008. szeptember 2. (beiratkozási hét)

 • 2008. szeptember 9.: A közigazgatás meghatározásához szükséges alkotmányos ismeretek. Hatalommegosztás, az állam- és kormányforma.

 • 2008. szeptember 16.: A közigazgatás fogalma és alkotmányos meghatározottsága.

 • 2008. szeptember 23.: A közigazgatás helye az állami szervek rendszerében. A közigazgatás külső kontrollja. A közigazgatás bírói kontrollja

 • 2008. szeptember 30.: A közigazgatási jog a jogrendszerben (fogalma és szabályozási területei).

 • 2008. október 7.: A közigazgatási jog általános jellemzői: A közigazgatási jogi norma; szabályozási módok a közigazgatási jogi szankció

 • 2008. október 14.: Közigazgatási feladatok és funkciók

 • 2008. október 21.: A közigazgatás tevékenységi formái I. (Alapfogalmak)

 • 2008. október 28. A közigazgatás tevékenységi formái II. (irányítás–vezetés–felügyelet–ellenőrzés)

 • 2008. november 4.: A közigazgatás tevékenységi formái III. (hatósági tevékenység).

 • 2008. november 11.: A hatósági eljárás főbb intézményei.

 • 2008. november 18.: A központi államigazgatási szervek.

 • 2008. november 25.: A közigazgatási hivatalok és más területi államigazgatási szervek. A köztestületek.

 • 2008. december 2.: A köztisztviselők jogállása I. (a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya; A közszolgálati jogviszony fogalma, keletkezése és megszűnése).

 • 2008. december 9.: A köztisztviselők jogállása II.  (A köztisztviselők jogai és kötelezettségei; A köztisztviselők felelőssége; A közszolgálati jogvita).

Kötelező tananyag:

1.) Előadások anyaga
2.) Patyi András – Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog, egyetemi jegyzet, Mandamus Publishing, Budapest, 2008, (második és javított kiadás!!!) kijelölt részei.

Vizsga:

írásbeli

Győr, 2008. szeptember 1.


Dr. Patyi András PhD s.k.
tanszékvezető egyetemi docens

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.