Közszolgáltatások szervezése és finanszírozása

Közszolgáltatások szervezése és finanszírozása

(2008/2009. tanév I. félév, alternatív)

Előadás helye, ideje:

A3, Csütörtök 8.00-9.40.

Előadók:

Dr. Lapsánszky András
Dr. Borsa Dominika

 1. Bemutatkozás, követelmények ismertetése.

 2. A közszolgáltatások közgazdasági megalapozása, Közszolgáltatások elhelyezése a jog és a közgazdaságtan rendszerében.(LA)

 3. Közszolgáltatások fogalma, csoportosítása, elhatárolások.(BD)

 4. A közfeladatok ellátásának szintjei a modern államban.(LA)

 5. A „New Public Management” jelentősége a közszolgáltatásban.(BD)

 6. Liberalizáció – Privatizáció.(LA)

 7. Az önkormányzati alrendszer szerepe a közszektorban.(BD)

 8. A magánszektor szerepe a közszolgáltatások biztosításában.(BD)

 9. Hírközlés, Távközlés, Energia, Média.(LA)

 10. Gáz, Posta, Közlekedés.(LA)

 11. Oktatás, Egészségügy, Szociális ellátás.(BD)

 12. Esetmegoldó óra.

 13. Zh.

Tananyag:

-Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szervezése, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
-Előadásokon elhangzottak

Ajánlott irodalom:

-Dr. Papp Ilona: Szolgáltatások a harmadik évezredben, Aula Kiadó, Budapest, 2003.
-Horváth M. Tamás: Közmenedzsment, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2006.
-Közigazgatás és gazdaság: Dr. Imre Miklós (szerk.), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2007.
-Közszolgáltatások szervezése és igazgatása, Közigazgatási szakvizsga: Kökényesi József (szerk.), Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2002.


Győr, 2008. szeptember 1.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.