Közszolgáltatások szervezése és finanszírozása

Közszolgáltatások szervezése és finanszírozása

(2008/2009. tanév I. félév, alternatív)

Előadás helye, ideje:

A3, Csütörtök 8.00-9.40.

Előadók:

Dr. Lapsánszky András
Dr. Borsa Dominika

 1. Bemutatkozás, követelmények ismertetése.

 2. A közszolgáltatások közgazdasági megalapozása, Közszolgáltatások elhelyezése a jog és a közgazdaságtan rendszerében.(LA)

 3. Közszolgáltatások fogalma, csoportosítása, elhatárolások.(BD)

 4. A közfeladatok ellátásának szintjei a modern államban.(LA)

 5. A „New Public Management” jelentősége a közszolgáltatásban.(BD)

 6. Liberalizáció – Privatizáció.(LA)

 7. Az önkormányzati alrendszer szerepe a közszektorban.(BD)

 8. A magánszektor szerepe a közszolgáltatások biztosításában.(BD)

 9. Hírközlés, Távközlés, Energia, Média.(LA)

 10. Gáz, Posta, Közlekedés.(LA)

 11. Oktatás, Egészségügy, Szociális ellátás.(BD)

 12. Esetmegoldó óra.

 13. Zh.

Tananyag:

-Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szervezése, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
-Előadásokon elhangzottak

Ajánlott irodalom:

-Dr. Papp Ilona: Szolgáltatások a harmadik évezredben, Aula Kiadó, Budapest, 2003.
-Horváth M. Tamás: Közmenedzsment, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2006.
-Közigazgatás és gazdaság: Dr. Imre Miklós (szerk.), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2007.
-Közszolgáltatások szervezése és igazgatása, Közigazgatási szakvizsga: Kökényesi József (szerk.), Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2002.


Győr, 2008. szeptember 1.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00