Szakigazgatások

Szakigazgatások

(2008/2009. tanév I. félév, alternatív)

Előadások helye, időpontja:

B3 terem, Csütörtök 13.00-14.30

Előadók:

Dr. Gyurita Rita
Dr. Hulkó Gábor

 1. szeptember 11.: Tematika, tantárgyi- és vizsgakövetelmények ismertetése, Szakigazgatások jelentősége.

 2. szeptember 18.: Médiaigazgatás I.: A véleménynyilvánítás szabadsága, az ún.: kommunikációs alapvető jogok. Az Európai Közösség audiovizuális politikája és médiaszabályozása. A médiaigazgatás főbb területei. Az elektronikus média, a műsorszolgáltatás (rádió és a televízió) igazgatásának az Amerikai Egyesült Államokban kialakult (amerikai) és európai modellje.

 3. szeptember 25.: Médiaigazgatás II.: Az elektronikus médiaigazgatás szabályozási rendszere hazánkban. A médiaigazgatás közigazgatási intézményrendszere. A digitális technológia fejlődésének hatása a médiapiac és a médiaigazgatás rendszerére.

 4. október 2.: A közoktatás joga I.:  A közoktatáshoz való jog és a tankötelezettség szabályozása. A közoktatás fogalma, alapelvei, rendszerének működtetése, közfeladatai. A közoktatás intézményei. A közoktatási rendszer intézményeinek működése. A gyermekre, a tanulóra és a szülőre vonatkozó szabályok a közoktatási törvényben. A közoktatásban alkalmazottakra vonatkozó szabályok a közoktatási törvényben.

 5. október 9.: A közoktatás joga II.:  A közoktatás szervezése és irányítása. A közoktatás finanszírozása. Az Európai Unió és az oktatás.
  A felsőoktatás joga I.:  A felsőoktatás szabályozása az Alkotmányban. A bolognai folyamat és magyar felsőoktatás reformja.

 6. október 16.: A felsőoktatás joga II.:  A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény hatálya. A felsőoktatási intézmény helye a közigazgatás intézményrendszerében, típusai és jogi státusa. A felsőoktatási intézmény alaptevékenysége, a képzés ciklusai és a képzés rendszere. A felsőoktatási rendszer intézményeinek működése. A hallgató és a felsőoktatásban alkalmazottak. A felsőoktatás szervezése és irányítása. A felsőoktatási intézmény gazdasági tevékenysége és a felsőoktatás finanszírozásának elvei.

 7. október 23.: Szünet.

 8. október 30.: A kulturális igazgatás intézményrendszere. A kulturális örökség védelme. A közgyűjtemények igazgatása. A közművelődés igazgatása. A sportigazgatás.

 9. november 6.: A külügyi igazgatásról általában. A külügyi igazgatás intézményrendszere.

 10. november 13.: A szociális igazgatás szervei. A szociális ellátások legfontosabb területei. A szociális jogok és ellátások nemzetközi szabályozása. Az Európai Unió szociálpolitikája.

 11. november 20.: Az egészségügyi igazgatás szervezete. Az egészségügyi ellátó rendszer. Az Európai Unió egészségügyi szabályozásának főbb jellemzői.

 12. november 27.: A rendészeti igazgatás alapjai. A rendőrségi igazgatás: a rendőrség feladat-és hatásköre, szervezete, irányítása. A nemzetbiztonsági igazgatás.

 13. december 4.: A honvédelmi igazgatás szabályozása, szervezete.

december 11.: Beszámoló

Kötelező tananyag:

- Közigazgatási Jog III. c. jegyzet (Universitas-Győr Kht., Győr, 2008) XI-XIV. fejezetek
- Előadások anyaga

Számonkérés módja:

írásbeli beszámoló

Győr, 2008. szeptember

                                                           Dr. Patyi András PhD s.k.
                                                    tanszékvezető egyetemi docens

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00