Szakigazgatások

Szakigazgatások

(2008/2009. tanév I. félév, alternatív)

Előadások helye, időpontja:

B3 terem, Csütörtök 13.00-14.30

Előadók:

Dr. Gyurita Rita
Dr. Hulkó Gábor

 1. szeptember 11.: Tematika, tantárgyi- és vizsgakövetelmények ismertetése, Szakigazgatások jelentősége.

 2. szeptember 18.: Médiaigazgatás I.: A véleménynyilvánítás szabadsága, az ún.: kommunikációs alapvető jogok. Az Európai Közösség audiovizuális politikája és médiaszabályozása. A médiaigazgatás főbb területei. Az elektronikus média, a műsorszolgáltatás (rádió és a televízió) igazgatásának az Amerikai Egyesült Államokban kialakult (amerikai) és európai modellje.

 3. szeptember 25.: Médiaigazgatás II.: Az elektronikus médiaigazgatás szabályozási rendszere hazánkban. A médiaigazgatás közigazgatási intézményrendszere. A digitális technológia fejlődésének hatása a médiapiac és a médiaigazgatás rendszerére.

 4. október 2.: A közoktatás joga I.:  A közoktatáshoz való jog és a tankötelezettség szabályozása. A közoktatás fogalma, alapelvei, rendszerének működtetése, közfeladatai. A közoktatás intézményei. A közoktatási rendszer intézményeinek működése. A gyermekre, a tanulóra és a szülőre vonatkozó szabályok a közoktatási törvényben. A közoktatásban alkalmazottakra vonatkozó szabályok a közoktatási törvényben.

 5. október 9.: A közoktatás joga II.:  A közoktatás szervezése és irányítása. A közoktatás finanszírozása. Az Európai Unió és az oktatás.
  A felsőoktatás joga I.:  A felsőoktatás szabályozása az Alkotmányban. A bolognai folyamat és magyar felsőoktatás reformja.

 6. október 16.: A felsőoktatás joga II.:  A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény hatálya. A felsőoktatási intézmény helye a közigazgatás intézményrendszerében, típusai és jogi státusa. A felsőoktatási intézmény alaptevékenysége, a képzés ciklusai és a képzés rendszere. A felsőoktatási rendszer intézményeinek működése. A hallgató és a felsőoktatásban alkalmazottak. A felsőoktatás szervezése és irányítása. A felsőoktatási intézmény gazdasági tevékenysége és a felsőoktatás finanszírozásának elvei.

 7. október 23.: Szünet.

 8. október 30.: A kulturális igazgatás intézményrendszere. A kulturális örökség védelme. A közgyűjtemények igazgatása. A közművelődés igazgatása. A sportigazgatás.

 9. november 6.: A külügyi igazgatásról általában. A külügyi igazgatás intézményrendszere.

 10. november 13.: A szociális igazgatás szervei. A szociális ellátások legfontosabb területei. A szociális jogok és ellátások nemzetközi szabályozása. Az Európai Unió szociálpolitikája.

 11. november 20.: Az egészségügyi igazgatás szervezete. Az egészségügyi ellátó rendszer. Az Európai Unió egészségügyi szabályozásának főbb jellemzői.

 12. november 27.: A rendészeti igazgatás alapjai. A rendőrségi igazgatás: a rendőrség feladat-és hatásköre, szervezete, irányítása. A nemzetbiztonsági igazgatás.

 13. december 4.: A honvédelmi igazgatás szabályozása, szervezete.

december 11.: Beszámoló

Kötelező tananyag:

- Közigazgatási Jog III. c. jegyzet (Universitas-Győr Kht., Győr, 2008) XI-XIV. fejezetek
- Előadások anyaga

Számonkérés módja:

írásbeli beszámoló

Győr, 2008. szeptember

                                                           Dr. Patyi András PhD s.k.
                                                    tanszékvezető egyetemi docens

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.