Témajavaslatok

Évfolyam-, és Szakdolgozat témák
(Jogász és Nemzetközi igazgatás szak részére)
(A dolgozat konkrét címét a konzulens oktató határozza meg.)

I. KÖZIGAZGATÁSI JOG:

1. Általános Rész

- A központi államigazgatási szervek a közigazgatási szervezetben, egy konkrét szerv példáján bemutatva
- Az autonóm államigazgatási szervek a közigazgatási szervezetben (egy konkrét szerv példáján bemutatva)
- A közigazgatás területi beosztásának reformja és annak előzményei
- A köztársasági megbízott hivatala, a közigazgatási hivatal, az államigazgatási hivatal valamint a megyei és fővárosi kormányhivatal jogállásának összehasonlító elemzése
- A körzetközponti jegyző jogállásának sajátosságai
- A helyi önkormányzat jegyzőjének törvényességi feladatköre
- A jegyző, mint munkáltató, a jegyző, mint munkavállaló
- A polgármesteri hivatalok jogi személyiségének kérdései
- A polgármester, mint „munkáltató”, a polgármester, mint „munkavállaló”
- A polgármester az államigazgatási feladatok rendszerében
- A jegyző, mint államigazgatási „szerv”
- A képviselő-testületek működésének kérdései, egy konkrét képviselő-testület SzMSz-ének elemzésével
- A helyi önkormányzati társulások kérdései, egy konkrét társulási megállapodás részletes elemzésén keresztül bemutatva
- Az önkormányzati bevételek típusai és felhasználásuk ellenőrzése
- Az önkormányzati rendelet a jogforrási rendszerben, egy konkrét (legalább városi szintű) önkormányzat jogszabályai elemzésén keresztül
- A közszolgáltatások megszervezésének főbb modelljei
- A magán- és a közszféra elhatárolása a közszolgáltatások szempontjából
- A közigazgatási szerződések és a közigazgatási megállapodások
- A köztestületek jogállása (konkrét köztestület példáján keresztül)
- Mérlegelési hatáskörök, méltányossági jogkörök problémái (egy konkrét igazgatási ágazatban)

2. Eljárási jog

- A felügyeleti jogkör
- Új jogintézmények a hatósági eljárásjogban
- Általános és különös eljárási szabályok viszonya, konkrét szakigazgatási példákon keresztül
- Az ügyféli jogok és az ügyféli jogállás problémaköre
- A nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott szervek, mint hatóságok az eljárásban
- A szakhatóságok az eljárásban, egyes konkrét eljárástípusok példáján keresztül
- Hatósági nyilvántartás – közigazgatási nyilvántartás

3. Szabálysértés

- Az igazgatás-ellenes szabálysértések
- A szabálysértés, mint közigazgatási szankció
- Jogorvoslat a szabálysértési eljárásban
- A közigazgatási bírságok egyes fajtái
- Szabálysértési hatóságok a szervezeti reform után

4. Különös Rész

- A felsőoktatás reformja, a felsőoktatási igazgatás
- Autonómiák az autonómiában (hallgatói önkormányzatok, doktori iskolák, kutatóintézetek)
- A közoktatás igazgatása
- A versenyfelügyeleti igazgatás
- A hírközlési igazgatás sajátos jogi eszközei
- A szerződés a médiaigazgatásban
- A hatósági eszközök a médiaigazgatásban 
- Tulajdonkorlátozások a bányászati igazgatásban
- Az energiajog egyes ágazatainak igazgatási kérdései
- A helyi önkormányzatok államháztartási kapcsolatai
- Sajátos jogi eszközök az építési jogban
- A Rendőrség és a rendészeti igazgatás
- A szerződés és a hatósági határozat a közoktatásban
- Az okmányirodák igazgatási tevékenységének problémái
- A személyi adat- és lakcímnyilvántartás rendszere és igazgatási kérdései
- A személyazonosító okmányok, személyazonosító adatok, adatkezelés a közigazgatásban
- Járványok és kezelésük hatósági eszközei

 

II. PÉNZÜGYI JOG:

- Az állami vagyon kezelése
- Államháztartási-költségvetési felelősség
- Pénzügyi ellenőrzés, Államháztartási kontroll
- A vagyonadózás új elemei Magyarországon
- A személyi jövedelemadó a magyar Alkotmánybíróság határozatai tükrében
- A GATT (WTO) dohai fordulópont hatása a nemzetközi vámjogra
- A pénzügyi szervezetek felügyeletének új irányai
- A jövedéki igazgatás vizsgálata


Győr, 2012. április 15.


Dr. Lapsánszky András
tanszékvezető egyetemi docens

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00