Témajavaslatok

Évfolyam-, és Szakdolgozat témák
(Jogász és Nemzetközi igazgatás szak részére)
(A dolgozat konkrét címét a konzulens oktató határozza meg.)

I. KÖZIGAZGATÁSI JOG:

1. Általános Rész

- A központi államigazgatási szervek a közigazgatási szervezetben, egy konkrét szerv példáján bemutatva
- Az autonóm államigazgatási szervek a közigazgatási szervezetben (egy konkrét szerv példáján bemutatva)
- A közigazgatás területi beosztásának reformja és annak előzményei
- A köztársasági megbízott hivatala, a közigazgatási hivatal, az államigazgatási hivatal valamint a megyei és fővárosi kormányhivatal jogállásának összehasonlító elemzése
- A körzetközponti jegyző jogállásának sajátosságai
- A helyi önkormányzat jegyzőjének törvényességi feladatköre
- A jegyző, mint munkáltató, a jegyző, mint munkavállaló
- A polgármesteri hivatalok jogi személyiségének kérdései
- A polgármester, mint „munkáltató”, a polgármester, mint „munkavállaló”
- A polgármester az államigazgatási feladatok rendszerében
- A jegyző, mint államigazgatási „szerv”
- A képviselő-testületek működésének kérdései, egy konkrét képviselő-testület SzMSz-ének elemzésével
- A helyi önkormányzati társulások kérdései, egy konkrét társulási megállapodás részletes elemzésén keresztül bemutatva
- Az önkormányzati bevételek típusai és felhasználásuk ellenőrzése
- Az önkormányzati rendelet a jogforrási rendszerben, egy konkrét (legalább városi szintű) önkormányzat jogszabályai elemzésén keresztül
- A közszolgáltatások megszervezésének főbb modelljei
- A magán- és a közszféra elhatárolása a közszolgáltatások szempontjából
- A közigazgatási szerződések és a közigazgatási megállapodások
- A köztestületek jogállása (konkrét köztestület példáján keresztül)
- Mérlegelési hatáskörök, méltányossági jogkörök problémái (egy konkrét igazgatási ágazatban)

2. Eljárási jog

- A felügyeleti jogkör
- Új jogintézmények a hatósági eljárásjogban
- Általános és különös eljárási szabályok viszonya, konkrét szakigazgatási példákon keresztül
- Az ügyféli jogok és az ügyféli jogállás problémaköre
- A nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott szervek, mint hatóságok az eljárásban
- A szakhatóságok az eljárásban, egyes konkrét eljárástípusok példáján keresztül
- Hatósági nyilvántartás – közigazgatási nyilvántartás

3. Szabálysértés

- Az igazgatás-ellenes szabálysértések
- A szabálysértés, mint közigazgatási szankció
- Jogorvoslat a szabálysértési eljárásban
- A közigazgatási bírságok egyes fajtái
- Szabálysértési hatóságok a szervezeti reform után

4. Különös Rész

- A felsőoktatás reformja, a felsőoktatási igazgatás
- Autonómiák az autonómiában (hallgatói önkormányzatok, doktori iskolák, kutatóintézetek)
- A közoktatás igazgatása
- A versenyfelügyeleti igazgatás
- A hírközlési igazgatás sajátos jogi eszközei
- A szerződés a médiaigazgatásban
- A hatósági eszközök a médiaigazgatásban 
- Tulajdonkorlátozások a bányászati igazgatásban
- Az energiajog egyes ágazatainak igazgatási kérdései
- A helyi önkormányzatok államháztartási kapcsolatai
- Sajátos jogi eszközök az építési jogban
- A Rendőrség és a rendészeti igazgatás
- A szerződés és a hatósági határozat a közoktatásban
- Az okmányirodák igazgatási tevékenységének problémái
- A személyi adat- és lakcímnyilvántartás rendszere és igazgatási kérdései
- A személyazonosító okmányok, személyazonosító adatok, adatkezelés a közigazgatásban
- Járványok és kezelésük hatósági eszközei

 

II. PÉNZÜGYI JOG:

- Az állami vagyon kezelése
- Államháztartási-költségvetési felelősség
- Pénzügyi ellenőrzés, Államháztartási kontroll
- A vagyonadózás új elemei Magyarországon
- A személyi jövedelemadó a magyar Alkotmánybíróság határozatai tükrében
- A GATT (WTO) dohai fordulópont hatása a nemzetközi vámjogra
- A pénzügyi szervezetek felügyeletének új irányai
- A jövedéki igazgatás vizsgálata


Győr, 2012. április 15.


Dr. Lapsánszky András
tanszékvezető egyetemi docens

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.